Individuální konzultace

NAŠE SLUŽBY

Jsme tu pro děti s autismem

Naše poslání

Efektivní terapií k maximálnímu využití potenciálu vašich dětí.

Aplikované Behaviorální Centrum Cerhenice je místo, které si klade za cíl pomoc dětem s autismem a jinými neurovývojovými poruchami.

Pracujeme dle principů aplikované behaviorální analýzy, která je podložena několika desítkami let výzkumu.

Každý den rozvíjíme schopnosti a dovednosti dítěte, aby dosáhly maximální možné úrovně, což je předpokladem ke kvalitnějšímu budoucímu životu.

Diagnostika

Naši specialisté provedou potřebné kroky k získání informací k sestavení co nejefektivnějšího individuálního plánu.

Individuální plán

Plán, který vychází z momentální úrovně klientových dovedností. Navrhuje možnosti intervence v problémových oblastech a vede k jejich rozvíjení. Plán má za cíl projektovat možnosti intervence, které následně vedou k maximalizaci kvality života klienta.

Doplňkové terapie

V rámci programu požíváme kromě ABA také doplňkové terapie, jako je logopedie, canisterapie a ergoterapie.

Aplikovaná behaviorální terapie

Jedná se o vědecký přístup, který má za sebou již více než 50 let vědeckého výzkumu.

Jak to u nás funguje?

Přihlaste se k odběru novinek