O nás

Jsme tu pro děti s autismem

Náš cíl

Děti na prvním místě

Aplikované Behaviorální Centrum Cerhenice je místo, které si klade za cíl pomoc dětem s autismem a jinými neurovývojovými poruchami.

Pracujeme dle principů aplikované behaviorální analýzy, která je podložena několika desítkami let výzkumu.Každý den rozvíjíme schopnosti a dovednosti dítěte, aby dosáhly maximální možné úrovně, což je předpokladem ke kvalitnějšímu budoucímu životu.
 • Diagnostika klienta
 • Individuální plán
 • Doplňkové terapie

Naše služby

Efektivní terapií k plnému využití potenciálu vašich dětí.

 • ABA vychází z operantního podmiňování B. F. Skinnera, které staví na základě interakce člověka s prostředím, tedy na chování.
 • Chování může být pomocí ABA metod modifikováno tak, aby vedlo k co největší efektivitě rozvoje jedince.
 • Používáme ABA metody ke snížení výskytu problémové chování, a ke zvýšení schopnosti UČENÍ novým dovednostem, komunikaci či sociální interakci.
 • Principy ABA staví na podkladech více než 50letého výzkumu.
 • Metoda, při které se využívá kontaktu se psem, ovlivňuje psychomotorický vývoj jedinců zdravých i se speciálními potřebami všech věkových kategorií.
 • Při kontaktu se psem dochází k pozitivním změnám.
 • Canisterapie probíhá pod vedením zkušeného canisterapeuta ve formě skupinové nebo individuální. Terapie je zahrnuta do tříd mateřské školy.
 • Podpora a rozvoj hrubé motoriky (obratnost, koordinaci, rovnovážné reakce, překonávání překážek) a jemné motoriky (úchop, stisk, uvolnění, přenášení a manipulaci s předměty, koordinace oko-ruka, ruka-oko)
 • Rozvoj kognitivních dovedností – zejména zrakové a prostorové vnímání
 • Soběstačnost a nácvik běžných denních činností ( jídlo, pití, oblékání, hygiena)
 • Doporučení kompenzačních pomůcek
 • Zpracování senzorických vjemů, vnímání vlastního těla v prostoru a čase
 • Spolupráce a konzultace s rodiči.

Chcete více informací?

Rádi zodpovíme všechny dotazy

Jak to u nás funguje?

Přihlaste se k odběru novinek